Dectoma - Medicamente Veterinare

Medicamente veterinare de tratament comun, Medicamente de uz veterinar pentru persoanele cu artrita

Produsul protejează suinele împotriva infestării sau reinfestării cu Sarcoptes scabiei timp de 18 zile Contraindicaţii Trebuie evitată utilizarea în afara etichetei, la câini, deoarece pot apare reacţii adverse grave La fel ca alte avermectine, anumite rase de câini Colliesunt sensibile în special la doramectină şi trebuie avut grijă pentru a evita consumul accidental al produsului.

Nu utilizaţi în caz de hipersensibilitate la substanţa activă sau oricare dintre excipienţi. Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă Trebuie avută grijă pentru evitarea următoarelor practici, deoarece ele cresc riscul de dezvoltare a rezistenţei şi pot ajunge în final la o terapie ineficientă: Utilizarea prea frecventă şi repetată a antihelminticelor din aceeaşi clasă, pe o perioadă mai lungă de timp Subdozarea ce poate fi datorată subestimării greutăţii corporale, greşelilor de administrare a produsului sau lipsei recalibrării dispozitivului de dozare dacă există.

  • Cum să recunoască durerea articulară
  • Articulații unguent privet
  • Dectoma - Medicamente Veterinare
  • Articulațiile lui Jackson doareau
  • Cum să amelioreze inflamația articulației genunchiului
  • Texte adoptate - Medicamente de uz veterinar ***I - Joi, 10 martie

Cazurile de suspiciune a rezistenţei la antihehnintice trebuie investigate mai departe, utilizând teste pot ri vi te e. Unde rezultatele testelor sugerează rezistenţă la un anumit antihelmintic ar.

Precauţii speciale pentru utilizare Precauţii speciale pentru utilizarea la animale Avermectinele pot să nu fie bine tolerate de alte specii decât cele recomandate.

Cazuri de intoleranţă cu rezultat fatal au fost raportate la câini.

Trebuie avută grijă pentru a evita ingestia de produs scurs sau accesul la recipiente al acestor specii. Când se tratează grupuri de animale, utilizaţi un dispozitiv de dozare automată, ventilat şi cu umplere-evacuare automată. Pentru tratamentul individual la suine, medicul veterinar trebuie să recomande utilizarea mărimii potrivite a acelor şi seringilor de unică folosinţă. Pentru tratamentul purceilor de 16 kg sau mai puţin, trebuie utilizată o seringă de unică medicamente veterinare de tratament comun de 1 ml, gradată cu increment de 0,1 ml sau mai puţin.

Utilizaţi echipament steril şi aplicaţi tehnică aseptică. Evitaţi contaminarea. Capacele de cauciuc nu trebuie perforate de mai mult de 20 de ori.

diagnosticul și tratamentul artrozei și osteochondrozei

Tamponaţi capacul înainte de retragerea fiecărei doze. Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale Nu fumaţi sau mâncaţi în timp ce utilizaţi produsul. Spălaţi mâinile înainte şi dupã utilizare.

Medicamente veterinare de tratament comun

Aveţi grijă pentru a evita auto-administrarea accidentală - solicitaţi sfatul medicului dacă observaţi orice semne specifice. Recomandãri către medici curanţi: In caz de auto-injectare accidentală, rar s-au observat simplome şi de aceea oricare dintre cazuri trebuie tratate simptomatic.

În caz de autoinjectare accidentală, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta produsului Alte precauţii Doramectina este foarte toxică pentru fauna din bălegar şi organismele acvatice şi se poate acumula în sedimente. Riscul faţă de ecosistemele acvatice şi fauna din bălegar poate fi redus prin evitarea utilizării frecvente şi repetate a doramectinei şi produse din aceeaşi clasă antihelmintică la bovine şi ovine.

Riscul faţă de ecosistemele acvatice poate fi redus mai departe prin cazarea bovinelor tratate departe de cursurile de apă timp de două până la cinci săptămâni după tratament.

Reacţii adverse frecvenţã şi gravitate Nu sunt.

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie Poate fi utilizat la vaci şi ovine gestante. Produsul este indicat atât pentru utilizarea la scroafele de reproducţie şi în lactaţie. Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune Nu se cunosc.

bacterie la picior

Cantităţi ce trebuie administrate şi calea de administrare Pentru tratamentul şi controlul nematodozelor gastrointestinale, nematodozclor pulmonare, oculare, hipodermozei. In mod adiţional, medicamente veterinare de tratament comun implementate măsuri de protecţie pentru prevenirea reinfestării.

gel în medicamentul articulației genunchiului

Este important ca toate oile care au venit în contact cu oile infestate să fie tratate. Pentru a asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cu acurateţe cât mai mare.

Acutateţea dispozitivului de dozare trebuie verificată. Dacă animalele vor fl tratate colectiv, acestea trebuie grupate în funcţie de greutatea corporală pentru a evita subdozarea şi supradozarea.

IMAGINI SOCANTE - Cabinet Veterinar - Cazuri grave - Vlog RFC Ep.8

Capacele de cauciuc nu trebuie perforate mai mult de o dată. Supradozare simptome, proceduri de urgenţă, antidoturidacă e cazul l. A nu se folosi la vacile de lapte în repausul mamar, inclusiv la juni11ci începând cu 60 de zile înainte de fătare Ovine: Carne şi organe: 70 zile Lapte, nu este medicamente veterinare de tratament comun a se folosi la oile în lactaţie ce artrita cu artroza articulației gleznei lapte pentru consum uman.

A nu se folosi la oile de lapte în repausul mamar, inclusiv la mioare începând cu 70 de zile înainte de fatare.

Medicamente de uz veterinar pentru persoanele cu artrita

Suine: Carne şi organe : 56 zile Incompatibilităţi: In absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu nici un alt produs medicinal veterinar.

Perioadă de valabilitate Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 3 ani Perioada de valabilitate după deschiderea ambalajului primar: 28 zile Precauţii speciale pentru depozitare A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C. A se proteja dc lumina solară directă - a nu se scoate din ambalajul de protecţie din plastic.

Natura şi compoziţia ambalajului primar Flacoane de sticlă medicamente veterinare de tratament comun de 50 ml, ml şi ml, închise cu dopuri de cauciuc Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neiitilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse Extrem de periculos pentru peşti şi animale acvatice.

Nu contaminaţi lacurile, canalele sau şanţurile cu produs sau ambalaj utilizat. Orice produs ncutilizal sau reziduurile rezultate trebuie eliminate conform cerinţelor naţionale.