EUR-Lex - DD__15__RO - SL - EUR-Lex

Artralgie co je

Artroza plantara vs artrita | Move&Flex Gel în România

Sindromul de obosealã cronicã a intrat în atentia publicului si a cercetãrii stiintifice abia în ultimele douã decenii. Aceastã stare de obosealã persistentã a fost descrisã initial ca un sindrom asociat cu unele infectii virale, mai precis ca o manifestare a reactivãrii unei infectii cu virusul Epstein-Barr Tobi si colab. Ulterior aceastã supozitie etiologicã nu a putut fi confirmatã Buchwald si colab. Lipsa unor criterii clinice unitare de definire a sindromului ca si artralgie co je unei certitudini etiologice au determinat centrul de control si preventie a bolilor din SUA the US Artralgie co je for Disease Control and Prevention, CDC sã sponsorizeze un studiu de redefinire a sindromului pe baze clinice.

Astfel afectiunea a fost numitã «sindrom de obosealã cronicã» SOCiar criteriile de diagnostic, elaborate de Holmes, au fost definite astfel Holmes si colab.

Obosealã persistentã recent instalatã sau recãdere fãrã antecedente de simptome similare. Odihna la pat fãrã rezultat. Duratã de cel putin 6 luni. Excluderea altor afectiuni medicale sau psihiatrice ce pot determina simptome similare. Subfebrilitate 37,6 °C sau frisoane; 2. Dureri în gât; 3. Adenopatie cervicalã sau axilarã dureroasã; 4. Slãbiciunea muscularã generalizatã neexplicatã; 5.

Disconfort muscular sau mialgii; 6. Cefalee generalizatã recent instalatã; 8. Artralgii nespecifice fãrã tumefierea sau înrosirea articulatiilor; 9. Afectarea somnului hipersomnie sau insomnie ; Dezvoltarea acutã a unui complex de simptome în câteva ore pânã la câteva zile.

Z čeho je složena krev a jak vznikají leukémie

Subfebrilitate 37,6 °C oral, 37,8 °C rectal ; 2. Faringitã neexsudativã; 3. Adenopatie cervicalã posterioarã sau anterioarã sau axilarã palpabilã sau fermã. Debut nou sau definit; 2.

Gili grybelinė infekcija psoriazės histopatologija

Neexplicatã într-altfel dupã o evaluare clinicã; 3. Nu este rezultatul unui exercitiu excesiv; 4. Nu este substantial amelioratã de repaus; 5. Produce o reducere semnificativã a nivelului anterior de activitate ocupational-socialã. În plus, prezenta a cel putin 4 din urmãtoarele simptome: 1. Afectarea articulațiile doare ce mai bine să bea a memoriei recente si concentrãrii; 2.

Dureri de gât; 3.

EUR-Lex - DD__15__RO - SL - EUR-Lex

Adenopatie cervicalã sau axilarã; 4. Durere muscularã; 5. Dureri poliarticulare fãrã semne de artritã; 6. Cefalee modificatã ca tip si severitate ; 7. Somn neodihnitor; 8.

Stare de rãu post exercitiu fizic durând peste 24 de ore. Cele patru sau mai multe simptome trebuie sã fi persistat sau recidivat mai mult de 6 luni si sã nu fi fost anterioare debutului simptomului artralgie co je co je obosealã Fukuda si colab. Nu existã teste artralgie co je laborator sau proceduri imagistice care sã permitã un diagnostic pozitiv de SOC, dar asemenea teste trebuiesc utilizate pentru a exclude alte posibilitãti diagnostice.

artralgie co je

Definitia din identifica urmãtoarele conditii de excludere a diagnosticului de SOC: 1. Diagnosticul de SOC este permis la pacienti cu diverse afectiuni: 1. Dupã cum se observã din însesi criteriile de definire si de excludere ale SOC, liniile de delimitare a acestui sindrom de alte afectiuni, psihiatrice depresia sau cu caracter somatic functional fibromialgia nu sunt încã clar trasate.

O serie de ipoteze etiopatogenice pentru SOC continuã sã aibã în vedere raporturile acestuia cu maladia depresivã.

  1. Inflamația articulațiilor mici ale degetelor de la picioare
  2. На экране стремительно сменяли друг друга цифры и диаграммы, как будто кто-то скользил рукой по клавишам управления.

Aceste constatãri ar indica faptul cã doar tulburãrile psihiatrice nu pot fi fãcute responsabile de sindromul de obosealã cronicã Brian, S-a încercat detalierea raportului depresie-SOC în patru modele alternative: 1.

Simptomele SOC pot apãrea în contextul unui episod depresiv major — SOC este o prezentare atipicã a depresiei majore la indivizi care se centreazã pe simptomele fizice si au învãtat sã-si atribuie problemele mai mult indispozitiilor somatice decât celor psihologice.

SOC se dezvoltã la indivizi vulnerabili la depresie. Conform acestui model, episodul depresiv major este sursa invaliditãtii continue. Acest model sustine cã episodul depresiv major este sursa modificãrilor neuropsihologice notate în SOC si poate fi cauza dezordinilor imune observate.

Organinės medžiagos, biologiškai svarbios psoriazei

Simptomele depresive ar constitui un sindrom afectiv organic putându-se datora unuia sau mai multora din urmãtoarele procese fiziopatologice: 1. Actiunea directã a unui virus sau artralgie co je unei toxine asupra sistemului nervos central; 2.

artralgie co je

Reactii autoimune sau de hipersensibilitate la prezenta unui virus în afara SNC; 3. Actiunii centrale a interferonului circulant si a citokinelor induse de infectia viralã.

  • Psoriazės spondartrito simptomas iLive portāls nesniedz medicīnisku padomu, diagnostiku vai ārstēšanu.
  • Medicamente de rigiditate articulară
  • Dureri articulare cauzate de deficiență de calciu

Simptomele depresive ar artralgie co je constitui o reactie de adaptare la incapacitatea individului din SOC care este o boalã cronicã asociatã cu tulburãri centrale si periferice rezultând din deficiente de neurotransmitere si tulburarea axei hipotalamo-hipofizo- corticosuprarenale.

Descrisã artralgie co je George M. Bird în ca o stare de obosealã persistentã, prezentã la persoanele artralgie co je desfãsoarã o muncã intelectualã excesivã în detrimentul exercitiului fizic, neurastenia asociazã unele simptome psihice prezente în SOC oboseala, tulburãrile de concentrare si de somn dar nu si pe cele somatice dureri musculare, articulare, adenopatii, durere faringianã, etc. O ipotezã etiopatogenicã actualã în neurastenie, si anume artralgie co je, datoritã stresului cronic, a unor neuromediatori cerebrali, reprezintã o explicatie etiopatogenicã valabilã si în SOC, în care mai multe studii au depistat un hipocortizolism, prezent si în alte afectiuni asociate stresului cronic — fibromialgia, artrita reumatoidã, diverse tulburãri somatoforme Heim, Ehlert, Hellhammer, Tendintele actuale în ce priveste etiopatogenia SOC sunt de a-l individualiza ca entitate diferitã de alte afectiuni psihopatologice înrudite, ca pe o conditie ce asociazã, pe lângã afectarea functiilor neurocognitive si a calitãtii somnului si simptome somatice ca dureri faringiene recurente, dureri musculare, artralgii, cefalee si stare de rãu dupã exercitiu fizic.

Unii pacienti descriu un debut infectios, dar legãtura între infectii si SOC rãmâne incertã. Cercetãrile actuale evidentiazã activarea sistemului imun, alterãri la mai multe nivele ale axei hipotalamo-hipofizare si implicarea altor pãrti ale SNC, ca si modificãri ale metabolismului muscular. Dupã unii autori doar absenta unei cauzalitãti precise face ca SOC sã fie subestimat si numit neurastenie sau depresie mascatã. Artralgie co je a fost descris initial ca o afectiune cu debut infectios.

Multã vreme s-a sustinut existenta unei activitãti virale persistente cu rol în perpetuarea SOC Levine, De asemenea, imunoactivarea limfocitelor T prezentã în SOC a fost interpretatã ca o dovadã indirectã a implicãrii infectiei virale în etiologia acestui sindrom Hassan, Este o disfunctie imunã la originea SOC? Diverse studii initiale Holmes, evidentiau niveluri crescute de anticorpi antivirali diversi anti EBV, citomegalovirus, etc.

S-a încercat interpretarea acestor rezultate ca pe un rãspuns policlonal nespecific al limfocitelor B, dar studii de dozare a cantitãtilor totale de IgG, IgA si IgM nu au putut artralgie co je aceastã ipotezã Manu, Astfel, nu s-a constatat nici o diferentã între SOC si un grup martor în ce priveste subclasele de Ig Natelson, Ellis, Existã o imunoactivare a limfocitelor T în SOC? Studii anterioare au evidentiat o activare imunã a limfocitelor T, iar aceastã activare a putut fi interpretatã ca o dovadã indirectã a implicãrii unei infectii virale în SOC Hassan, Rezultatele recente sunt heterogene, contradictorii si dificil de interpretat într-un mod unitar.

Bounous, si Molson în octombrie aduc o dovadã indirectã în sprijinul ipotezei activãrii limfocitare, evidentiind o scãdere a glutationului artralgie co je pentru muschi, glutation care ar fi captat în mod competitiv pentru activarea sistemului imun limfocitar.

Diminuarea glutationului disponibil pentru muschi ar fi partial responsabil de obosealã si durerile musculare.

artralgie co je

Implicarea TNF-alfa citokinã proinflamatoriecare este crescutã în SOC fatã de grupul martor este confirmatã în mai multe studii recente Zhang, ; Gupta, ; Moss, Existã date contradictorii si heterogene si în ce priveste implicarea diferitelor tipuri de celule T.

Existã de asemenea în SOC o reducere a rãspunsului proliferativ al limfocitelor la phytohemaglutininã, concavalinã A si enterotoxinã stafilococicã Strauss, Existã modificãri endocrine semnificative în SOC? În SOC existã o scãdere a activitãtii axei hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenale, diferit de ce se întâmplã în depresia majorã si apropiatã de fibromialgie, iar aceastã hipoactivitate ar fi datoratã unei afectãri a transmisiei serotoninergice Demitrack, Crofford, Aceastã hipoactivitate s-ar reflecta la nivel corticosuprarenalian printr-un hipocortizolism, comun pentru SOC si pentru alte afectiuni asociate cu stresul cronic fibromialgia, artrita reumatoidã, astmul Heim, Ar exista o hipofunctie CRH în SOC, ca si în sindroamele depresive atipice cu hipersomnie, hiperfagie, astenie si ea ar fi asociatã cu un deficit al unui neuropeptid anorexogen de trezire Gold, Licinio, S-a evidentiat AVP bazalã scãzutã si apa corporalã totalã crescutã în sindromul de obosealã postviral Bakheit, Behan, Serotonina: În ce priveste implicarea serotoninei în SOC, rezultatele sunt contradictorii.

Rãspunsul crescut al prolactinei la buspironã în SOC ar putea fi consecinta cresterii sensibilitãtii receptorilor postsinaptici 5-HT1A Sterzl, Zamrazil, Ar exista o neurotransmisie 5HTcrescutã în SOC si scãzutã în depresie conform unor studii Cleare, Bearn, — pe 10 pacientiîn timp ce alte studii neagã o implicare a 5HT în acest sindrom Yatham, Morehouse, — pe 11 pacienti.

Ar exista de asemenea o up-regulation a receptorilor 5HT în oboseala postviralã Bakheit, Behan, Afectarea functiilor hipotalamice: Artralgie co je exista o disritmie artralgie co je între temperatura corporalã centralã si secretia de melatoninã, ce ar putea fi la originea perpetuãrii oboselii Williams, Pirmohamed, Minors, Waterhouse, În ce priveste hormonii sexuali, existã studii ce evidentiazã un deficit în activitatea androgenilor endogeni în SOC Alain, Bearn, Existã o afectare a metabolismului muscular în SOC?

Studii recente evidentiazã o scãdere a eliberãrii de oxigen la nivel muscular în SOC. Reducerea eliberãrii oxigenului ar duce la reducerea metabolismului oxidativ si la oboseala muscularã Mc Cully, În SOC ar exista o activare imunã limfocitarã consumatoare de glutation. În consecintã, mai mica disponibilitate de glutation pentru fibra muscularã ar fi la originea oboselii si a durerii musculare din SOC Bounous, Existã alterãri de ordin neurologic în SOC? Studii recente Gordon, evidentiazã o alterare a potentialelor corticale motorii în SOC, ca si alungirea timpului de reactie în sarcini de detectare a tintei si în sarcini de memorizare pe termen scurt.

artralgie co je

Un studiu de imagisticã cu rezonantã magneticã evidentiazã mai multe anomalii în subgrupul SOC fãrã alte artralgie co je psihice cotate pa axa I, comparativ cu SOC cu tulburãri psihice pe axa I si cu grupul de subiecti sãnãtosi sedentari.

Aceste anomalii sunt de tipul hiperintensitãti mici, punctate în substanta albã subcorticalã, mai evidente în lobul frontal.

EUR-Lex - DD__15__RO - SL - EUR-Lex

Se poate trage concluzia importantei unei stratificãri în grupuri a SOC Lange,si în functie de aceste criterii imagistice. Alte asocieri etiopatogenice diverse Au mai fost invocate în etiopatogenia SOC intoxicatia cu monoxid de carbon Knobeloch si Jackson,evidentiazã la familii expuse artralgie co artralgie co je la CO diagnosticarea mai frecventã a SOC, depresiei si gripeirolul hipotensiunii ortostatice si a sindromului de tahicardie ortostaticã Stewart,rolul unui deficit de piridoxinã în etiopatogenia acestui sindrom Heap, Studii de fiziologie recente sugereazã cã ar fi implicat în Artralgie co je un reflex nazal al oboselii artralgie co je cu reflexul atavic de scufundare.

Conform acestei ipoteze acest reflex nazal al oboselii ar produce o obosealã debilitantã care i-ar permite individului un timp pentru recuperare înainte de a înfrunta din nou un mediu ostil Kaplan si Sadock, CONCLUZII Multitudinea de studii existente ca si polimorfismul rezultatelor fac din SOC o entitate-problemã, un sindrom heterogen, implicând o interactie de sisteme biologice, corespunzând unei largi categorii de pacienti, ale cãror simptome si profiluri serologice individuale depind de factori putin standardizati în prezent, cum ar fi modul de debut al bolii si profilul genetic individual Kakumanu, Yeager, Craig, Multi autori considerã cã cea mai bunã circumscriere a conceptului de sindrom de obosealã cronicã este ca un sindrom heterogen de etiologie necunoscutã rezultat din interferenta unor factori psihiatrici, infectiosi, neuroendocrini si imunologici Brian, Cu toate acestea, etiopatogenia SOC nu poate fi înteleasã complet decât în lumina unei conceptii dualiste corp-psihic, de inspiratie psihosomaticã Evengard, Bibliografie 1.

Versicherungsmedizin 48 2 : Allain T. Biological Psychiatry. Bakheit A. Possible upregulation of hypothalamic 5-hydroxytryptamine receptors in patients with postviral fatigue syndrome [see comments].

Abnormal arginine-vasopressin secretion and water metabolism in patients with postviral fatigue artralgie co je. Acta Neurologica Scandinavica.

Barrows D. Functional capacity evaluations of persons with chronic fatigue immune dysfunction syndrome. Bennett A. Elevation of bioactive transforming growth factor-beta in serum from patients with chronic fatigue syndrome.

Cartilajul este tesutul alunecos care acopera capetele oaselor si ajuta la miscarea articulatiilor. In cele din urma, cartilajului poate disparea complet, iar suprafetele osoase ajung in contact direct oasele se freaca unele de altele.

Bearn J. Neuroendocrine responses to d-fenfluramine and insulin-induced hypoglycemia in chronic fatigue syndrome. Immunoglobulin subclass levels in chronic fatigue syndrome. Blenkiron P. Associations between perfectionism, mood, and fatigue in chronic fatigue syndrome: a pilot study. Bounous G. Competition for glutathione precursors between the immune system and the skeletal muscle: pathogenesis of chronic fatigue syndrome.

Hypotheses 53 4 : Brian A. Buchwald D. Markers of inflammation and immune activation in chronic fatigue and chronic fatigue syndrome. Cannon J. Hormonal influences on stress-induced neutrophil mobilization in health and chronic fatigue syndrome. Journal of Clinical Immunology.