Expertizarea medicala in vederea incadrarii in grad de invaliditate

Boli obisnuite pentru pensionare, Browser incompatibil

Conținutul

  boli obisnuite pentru pensionare

  Expertizarea medicala in vederea incadrarii in grad de invaliditate In atentia persoanelor care solicita evaluarea capacitatii de munca, in vederea incadrarii in grad de invaliditate. Extras din Legea nr.

  boli obisnuite pentru pensionare

  Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare art.

  Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la: — art. Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de prezenta lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale art.

  In cazul solicitantilor care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente boli obisnuite pentru pensionare nu au legătură cu munca, in vederea dovedirii realizarii conditiei prevazute la art. Pentru persoanele asigurate in baza Contractului de asigurare, stagiul de cotizare astfel dobandit, poate fi utilizat in vederea acordarii pensiei de invaliditate, doar pentru Contractele de asigurare incheiate pana la data de Potrivit prevederilor art.

  Aceasta modificare a fost adusa Legii nr.

  Condiţii de acordare Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. Încadrarea în boli obisnuite pentru pensionare de invaliditate, revizuirea medicală şi contestarea deciziei medicale asupra capacităţii de muncă Încadrarea în grad de invaliditate Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale. Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului.

  Decizia medicală prevăzută la alin. În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii art.

  boli obisnuite pentru pensionare

  Ulterior dobandirii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, solicitantul sau reprezentantul legal al acestuia, trebuie sa depuna la sediul Boli obisnuite pentru pensionare Judetene de Pensii Buzau, dosarul administrativ care trebuie sa contina, dupa caz: -cerere tip conform anexei nr.